• +48 12 312 53 09
pl | PLN

   

  Jeśli chcesz wymienić towar przejdź tutaj -> https://www.mikesport.pl/help-replace-order/

   

  Zwracane towary  odeślij na swój koszt na adres:

  Mike SPORT
  ul.Zawiła 69/2.3
  30-390 Kraków

  lub

  Do paczkomatu

  KRA29A Komuny Paryskiej 1A 30-389 Kraków

  koniecznie podając telefon 512 441 424 oraz email sklep@mikesport.pl

  UWAGA !
  Gdy odsyłasz do paczkomatu pamiętaj że paczkę możemy odebrać tylko w dni kiedy pracujemy czyli od Pn do Pt ( paczka w paczkomacie jest przechowywana tylko przez 48 h, przesyłki są dostarczane również w soboty !)

   

  Adresy do zwrotów dla klientów z poza granic Polski

  NIEMCY

  MIKE SPORT
  Rauschwalder Str. 41
  02826 Görlitz/ Niemcy

  Pozostałe kraje

  Mike SPORT
  Zawiła 69/2.3
  30-390 Kraków / Polska

  W DE dostarczone przesyłki średnio raz w tygodniu zbiorczo przesyłane są na nasz adres w Polsce, jest to 3-7 dni od momentu otrzymaniu przesyłki w danym kraju. Dlatego zwrot pieniędzy nastąpi dopiero po otrzymaniu przez nas przesyłki w Polsce.

   

  Informujemy że w przypadku zakupu na firmę ( gdy podany jest numer NIP i nazwa firmy ) poniższe prawo konsumenckie nie obowiązuje. W związku z tym zwrot towaru nie jest możliwy.

  Do każdego zamówienia wystawiania jest faktura VAT w wersji elektronicznej, która automatycznie przesyłana jest na adres mailowy w dniu wysyłki zamówienia w godzinach nocnych - dotyczy to zarówno osób fizycznych jak i firm.

   

  PODSTAWA PRAWNA

  Ustawa o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. (Dz.U. 2014 r. poz. 827 ze zm.)

  Wyjaśnienia
  Sprzedawca - sklep MikeSPORT.pl prowadzony przez Mike SPORT Michał Śliwa, NIP 944-212-96-46
  Konsumentem - jest osoba fizyczna dokonująca czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

   

  TERMIN ODSTĄPIENIA OD UMOWY PRZEZ KONSUMENTA

   

  Konsument, który zawarł umowę na odległość, może według ustawy w terminie 14 dni, firma Mike SPORT Michał Śliwa wydłuża ten termin do 30 dni kalendarzowych odstąpić od niej bez podawania przyczyny. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie poniższego oświadczenia lub jakiekolwiek inne jednoznaczne oświadczenie informujące o odstąpieniu od umowy. Oświadczenie można przesłać na adres e-mail: sklep@mikesport.pl,  listownie na adres Mike SPORT ul. Zawiła 69/2.3, 30-390 Krakow albo dostarczyć oświadczenie osobiście do siedziby biura Mike SPORT ul. Zawiła 69/2.3, 30-390 Kraków przed jego upływem ważności.

  Termin do odstąpienia od umowy wygasa po 30 dniach (firma MikeSPORT wydłużyła ten okres  z ustawowych 14 dni do 30 dni) od dnia w którym Konsument wszedł w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Konsumenta weszła w posiadanie rzeczy.

   

  Jeden z poniższych formularzy należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy.


  POBIERZ
  Oświadczenie odstąpienia od umowy zawartej na odległość (plik.doc)


   

  Jeśli nie posiadasz edytora tekstowego obsługującego pliki .doc (np word,swriter), skopiuj poniższy tekst formularza i wypełniony prześlij na adres email sklep@mikesport.pl

   

  ----------------------------Wzór formularza do odstąpenia od umowy ------------------

  Adresat: Mike SPORT ul. Zawiła 69/2.3 30-390 Kraków, sklep@mikesport.pl +48 12 312 53 09
  Ja/My(*) niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy(*) umowy dostawy następujących rzeczy(*) umowy dzieło polegającej na
  wykonaniu następujących rzeczy(*)/o świadczenienastępującej usługi(*)
  Data zawarcia umowy(*)/odbioru(*)
  Imię i nazwisko konsumenta(ów)
  Adres konsumenta(ów)
  Numer rachunku bankowego
   
  Podpis konsumenta(ów) (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)
  Data

  (*) Niepotrzebne skreślić

   -----------------------------------------------------------------------------------------------


  SKUTEK ODSTĄPIENIA OD UMOWY I ZWROT WZAJEMNYCH ŚWIADCZEŃ


  W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość umowę uważa się za niezawartą. Strony są zobowiązane do zwrotu wzajemnych świadczeń w terminie i w sposób, o którym mowa poniżej.Jeżeli konsument złożył oświadczenie o odstąpieniu od umowy zanim sprzedawca przyjął jego ofertę, oferta przestaje wiązać.

  Konsument odsyła zakupione produkty na własny koszt, na adres Mike SPORT ul. Zawiła 69/2.3 30-390 Kraków lub do paczkomatu KRA29A Komuny Paryskiej 1A 30-389 Kraków

  Konsument ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia, w którym odstąpił od umowy, zwrócić Produkt Sprzedawcy lub przekazać go osobie upoważnionej przez Sprzedawcę do odbioru, chyba że Sprzedawca zaproponował, że sam odbierze Produkt. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie Produktu przed jego upływem.

  Sprzedawca ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania oświadczenia konsumenta o odstąpieniu od umowy, zwrócić konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostawy Produktu z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Konsumenta sposobu dostawy innego niż najtańszy zwykły sposób dostawy dostępny w Sklepie Internetowym. Z zastrzeżeniem iż zwrot środków może nastąpić dopiero po otrzymianiu odsyłanych produktów przez Konsumenta

   

  ODPOWIEDZIALNOŚĆ KONSUMENTA ZA UŻYCIE PRODUKTU

  Konsument odpowiada wyłącznie za zmniejszenie wartości rzeczy wynikające z korzystania z niej w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy

   

  WYJĄTKI OD PRAWA ODSTĄPIENIA OD UMOWY


  Prawo do odstąpienia od umowy przez konsumenta jest wyłączone w przypadku:

  1. Umowy o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy;
  2. Umowy, w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi przedsiębiorca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;
  3. Umowy, w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabryko wana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
  4. Umowy, w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;


  W przypadku zwrotu produktów, do których dołączony był gratis promocyjny, konsument zobowiązany jest zwrócić także przedmiotowy gratis. W przypadku odmowy zwrotu gratisu, Sklep zwróci konsumentowi cenę zwróconych produktów, pomniejszoną o wartość gratisu - zgodnie z ceną gratisu.

  Pamiętaj o zachowaniu dowodu nadania paczki do chwili otrzymania zwrotu pieniędzy. Artykuły zwrócone w późniejszym terminie nie będą przyjmowane.