• +48 12 312 53 09
pl | PLN

  Bez względu na rodzaj reklamacji, skontaktuj się z nami PRZED odesłaniem towaru !

  Podczas odbioru przesyłki

  Jeśli Konsument zauważy że opakowanie, które wręcza listonosz lub kurier było lub jest otwarte, nosi ślady uszkodzenia w postaci uszkodzenia koperty bąbelkowej, foliopaku lub innego opakowania, należy koniecznie złożyć pisemną reklamację w obecności osoby doręczającej w momencie odbioru! . Będzie to jedyny dowód i podstawa reklamacji za ewentualne braki towarów w opakowaniu, które wynikły z uszkodzenia lub otwarcia przesyłki przez osoby trzecie. Zawartość przesyłki należy sprawdzić z przesłaną na adres email, fakturą VAT (faktura VAT przesyłana jest w godzinach wieczornych w dniu wysłania paczki)

  Gdy Konsument otrzymał nie ten towar co zamawiał

  Obecnie tego typu błędy to pojedyncze przypadki. Jeśli jednak otrzymane produkty są inne niż zamawiane, należy je odesłac do Nas razem z formularzem reklamacyjnym. W celu przyspieszenia naprawy błędu, można skontaktować się nami wysyłając e-mail lub dzwoniąc pod numery w stopce na dole strony, dzięki temu zanim dotrze przesyłka, właściwe produkty zostaną zarezerwowane i cały proces naprawy naszego błędu zostanie skrócony do minimum.

  Gdy towar jest już używany

  Konsument ma możliwośc wyboru prawa reklamacji z jakiego chce skorzystać:  prawo gwarancji czy rękojmi. Wybór ten należy koniecznie zaznaczyć w piśmie reklamacyjnym.

  GWARANCJA

  Każdy zakupiony u Nas produkt jest objęty 24 miesięczną gwarancją, chyba że zaznaczono inaczej. Jeśli Konsument zauważy wadę lub uszkodzenie, które nie powstało wskutek niewłaściwego użytkowania lub uszkodzenia mechanicznego, należy w pierwszej kolejności przesłać do nas e-mail najlepiej ze zdjęciami uszkodzonego produktu. Następnie po otrzymaniu od Nas informacji zwrotnej należy przesłać uszkodzony towar na adres podany poniżej razem z wypełnionym formularzem reklamacyjnym.  NALEŻY PAMIĘTAĆ ABY REKLAMOWANY PRODUKT BYŁ CZYSTY.  Przesyłki wysyłane na koszt Firmy Mike SPORT nie będą odbierane.

  W ciągu 14 dni od momentu otrzymania reklamacji, Konsument otrzyma odpowiedź na adres email podany w zamówieniu.

   

  JAK ODESŁAĆ REKLAMOWANY TOWAR NA KOSZT MIKESPORT:

  1. INPOST - odesłanie paczkomatem - bez potrzeby drukowania etykiety zwrotnej

  Wejdź na stronę https://szybkiezwroty.pl/mikesport  i wypełnij formularz  ->  Spakuj przesyłkę i załącz formularz reklamacyjny -> Po zatwierdzeniu przez Nas zwrotu otrzymasz kod SMS -> udaj się do najbliższego paczkomatu, użyj otrzymanego kodu sms by otworzyć paczkomat i włóż przesyłkę (nie musisz umieszczać etykiety adresowej na przesyłce -> paczka dotrze do nas do 3 dni roboczych od momentu nadania

  Jeśli w twojej miejscowości nie ma paczkomatu, skontaktuj się z nami. Rozwiążemy ten problem w innym sposób.

   

  W przypadku odesłania reklamowanego towaru w inny sposób niż opisany powyżej, koszty przesyłki ponosi klient i nie są one zwracane.

   

  Reklamowany towar  należy przesłać na adres:

  Mike SPORT
  ul.Zawiła 69/2.3
  30-390 Kraków 


  Pobierz formularz reklamacyjny

  Do zwracanego towaru należy załączyć koniecznie kopię faktury VAT lub inny dowód potwierdzający zakup towaru. Należy również obowiązkowo wypełnić powyższy formularz reklamacyjny i dołączyć go z odsyłanym towarem.

  Uwaga! Zwroty nadesłane na koszt odbiorcy nie będą przyjmowane.

   

  Adresy do zwrotów dla klientów z poza granic Polski

  NIEMCY

  Goglobal24
  MIKESPORT
  Oldenburger Ring 3

  02829 Markersdorf / Niemcy

  ANGLIA

   Goglobal24
  MIKESPORT
  Unit D, 26 Thornleigh Trading Estate
  Dudley, West Midlands DY2 8UB / Anglia

  FRANCJA

  Goglobal24
  MIKESPORT
  22 rue Edmond Rostand porte 0012

  Lambersart 59130/ Francja

  Pozostałe kraje

  Mike SPORT
  Zawiła 69/2.3
  30-390 Kraków / Polska

  W krajach DE, FR oraz UK dostarczone przesyłki średnio raz w tygodniu zbiorczo przesyłane są na nasz adres w Polsce, jest to 3-7 dni od momentu otrzymania przesyłki w danym kraju. Dlatego zwrot pieniędzy lub wymiana towaru nastąpi dopiero po otrzymaniu przez nas przesyłki w Polsce.


  RĘKOJMIA

  Obowiązuje ustawa kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. nr 16, poz. 93 ze zm.) oraz inne powszechnie obowiązujące przepisy prawa. Sprzedawca jest odpowiedzialny z tytułu rękojmi za wady fizyczne, które istniały w chwili przejścia niebezpieczeństwa na Konsumenta lub wynikły z przyczyny tkwiącej w sprzedanym Produkcie w tej samej chwili. Wada fizyczna polega na niezgodności sprzedanego Produktu z Umową Sprzedaży. Sprzedawca jest zwolniony od odpowiedzialności z tytułu rękojmi, jeżeli Konsument wiedział o wadzie w chwili zawarcia Umowy Sprzedaży. Sprzedawca nie jest odpowiedzialny względem Konsumenta za to, że sprzedany Produkt nie ma właściwości wynikających z publicznych zapewnień, jeżeli zapewnień tych nie znał ani, oceniając rozsądnie, nie mógł znać albo nie mogły one mieć wpływu na decyzję Konsumenta o zawarciu Umowy

  Sprzedawca jest odpowiedzialny z tytułu rękojmi za wady fizyczne, które istniały w chwili przejścia niebezpieczeństwa na Konsumenta lub wynikły z przyczyny tkwiącej w sprzedanym Produkcie w tej samej chwili. Jeżeli wada fizyczna została stwierdzona przed upływem roku od dnia wydania sprzedanego Produktu, domniemywa się, że wada lub jej przyczyna istniała w chwili przejścia niebezpieczeństwa na Konsumenta.

  Sprzedawca odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem dwóch lat od dnia wydania Produktu Konsumentowi.

  Konsument ma możliwość korzystania od razu zarówno z pierwszej, jak i drugiej grupy uprawnień:

  Grupa1 : obniżenie ceny /zwrot pieniędzy

  Jeżeli sprzedany Produkt ma wadę, Konsument może złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od Umowy Sprzedaży, chyba że Sprzedawca niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Konsumenta wymieni wadliwy Produkt na wolny od wad albo wadę usunie. Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli Produkt był już wymieniony lub naprawiany przez Sprzedawcę. Konsument nie może odstąpić od Umowy Sprzedaży, jeżeli wada jest nieistotna.

  Grupa 2 : naprawa/wymiana

  Jeżeli sprzedany Produkt ma wadę, Konsumentt może żądać wymiany Produktu na wolny od wad albo usunięcia wady. Sprzedawca zobowiązuje się  wymienić Produkt wadliwy na wolny od wad lub usunąć wadę w rozsądnym czasie bez nadmiernych niedogodności dla Konsumenta. Sprzedawca może odmówić zadośćuczynienia żądaniu Konsumenta, jeżeli doprowadzenie do zgodności z Umową Sprzedaży Produktu wadliwego w sposób wybrany przez Konsumenta jest niemożliwe albo w porównaniu z drugim możliwym sposobem doprowadzenia do zgodności z Umową Sprzedaży wymagałoby nadmiernych kosztów.

  Konsument ma możliwość domagania się obniżenia ceny lub odstąpienia od umowy, jednak nie może odstąpić od Umowy Sprzedaży, jeżeli wada jest nieistotna. Sprzedawca zobowiązuje się do ustosunkowania się do tego żądania nie później niż w ciągu 14 dni.

  Reklamację (skorzystanie z prawa rękojmi) rozpocząć należy nawiązaniem kontaktu z obsługą Sklepu i podaniem przyczyny reklamacji. Następnie odesłaniem go na adres Mike SPORT ul. Zawiła 69/2.3 30-390 Kraków razem z wypełnionym formularzem reklamacyjnym. Przesyłki wysyłane na koszt firmy Mike SPORT nie będą odbierane.


   

  Reklamowany towar  należy odesłać na adres:

  Mike SPORT
  ul.Zawiła 69/2.3
  30-390 Kraków 


  Pobierz formularz reklamacyjny

   

  Adresy do zwrotów dla klientów z poza granic Polski

  NIEMCY

  Goglobal24
  MIKESPORT
  Oldenburger Ring 3

  02829 Markersdorf / Niemcy

  ANGLIA

   Goglobal24
  MIKESPORT
  Unit D, 26 Thornleigh Trading Estate
  Dudley, West Midlands DY2 8UB / Anglia

  FRANCJA

  Goglobal24
  MIKESPORT
  22 rue Edmond Rostand porte 0012

  Lambersart 59130/ Francja

  Pozostałe kraje

  Mike SPORT
  Zawiła 69/2.3
  30-390 Kraków / Polska

  W krajach DE, FR oraz UK dostarczone przesyłki średnio raz w tygodniu zbiorczo przesyłane są na nasz adres w Polsce, jest to 3-7 dni od momentu otrzymania przesyłki w danym kraju. Dlatego zwrot pieniędzy lub wymiana towaru nastąpi dopiero po otrzymaniu przez nas przesyłki w Polsce.

   

  W przypadku, gdy Kupujący nie zgadza się z decyzją Sprzedającego o odmowie uwzględnienia reklamacji, Kupujący może skierować sprawę pod rozstrzygnięcie sądu powszechnego. Jeżeli Kupujący jest konsumentem i chce rozwiązać spór ze Sprzedającym bez kierowania sprawy do sądu powszechnego, to może skorzystać z alternatywnych metod rozstrzygania sporów, tj. zwrócić się o mediację lub rozstrzygnięcie sporu do Stałego Polubownego Sądu Konsumenckiego (dalej jako „sąd polubowny”) działającego przy właściwym Wojewódzkim Inspektoracie Inspekcji Handlowej, składając odpowiedni wniosek (tj. wniosek o wszczęcie i przeprowadzenie mediacji albo wniosek o rozpoznanie sprawy przez sąd polubowny). Formularze wniosków, o którym mowa powyżej, są dostępne w sekretariacie każdego sądu polubownego oraz na stronach internetowych Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej. Ponadto Kupujący będący konsumentem, chcąc skorzystać z możliwości polubownego rozwiązywania sporów dotyczących zakupów internetowych, może złożyć swoją skargę za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR, dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/. Skorzystanie z alternatywnych metod rozstrzygania sporów jest możliwe tylko i wyłącznie, gdy obie strony wyrażą zgodę na rozstrzygnięcie sporu w tym postępowaniu. Rozwiązanie sporu w drodze mediacji ma charakter dobrowolny i nie podlega egzekucji administracyjnej ani sądowej; nie służy od niego odwołanie. Skorzystanie z mediacji nie wyłącza możliwości wystąpienia z powództwem do sądu powszechnego lub skierowania sprawy do sądu polubownego. Wyrok sądu polubownego lub ugoda przed nim zawarta mają moc prawną na równi z wyrokiem sądu powszechnego lub ugodą zawartą przed sądem powszechny po ich uznaniu przez sąd powszechny albo po stwierdzeniu przez sąd powszechny ich wykonalności. Kupujący, będący konsumentem, ma również prawo skierowania sprawy do rozpatrzenia przez miejskiego lub powiatowego rzecznika konsumentów lub może zasięgnąć informacji u właściwej miejscowo Federacji Konsumentów