• +48 12 312 53 09
pl | PLN

   

  Polityka Prywatności 

    1. Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady przetwarzania danych osobowych pozyskanych za pośrednictwem sklepu internetowego www.mikesport.pl (zwanego dalej: „Sklepem Internetowym”).
    2. Właścicielem Sklepu i jednocześnie administratorem danych jest Michał Śliwa prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Michał Śliwa Mike Sport z siedzibą w Libertowie (30-444), Korczynowa 11, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez Ministra Rozwoju, NIP: 9442129646, REGON: 120142715, zwany dalej Mike Sport.
    3. Mike Sport dokłada szczególnej staranności do poszanowania prywatności Klientów odwiedzających Sklep Internetowy.

  § 1 Jak zbieramy dane?

    1. Mike Sport zbiera informacje dotyczące osób fizycznych dokonujących czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z ich działalnością, osób fizycznych prowadzących we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową oraz osób fizycznych reprezentujących osoby prawne lub jednostki organizacyjne niebędące osobami prawnymi, którym ustawa przyznaje zdolność prawną, prowadzące we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową, zwanych dalej łącznie Klientami.
    2. Dane osobowe Klientów są zbierane w przypadku:
    a) rejestracji konta w Sklepie Internetowym;
    b) składania zamówienia w Sklepie Internetowym;
    c) subskrypcji biuletynu informacyjnego (Newsletter);
    d) korzystania z formularza kontaktowego.
    3. W przypadku rejestracji konta w Sklepie Internetowym, Klient podaje:
    a) adres e-mail;
    b) imię i nazwisko.
    4. Podczas rejestracji konta w Sklepie Internetowym Klient samodzielnie ustala indywidualne hasło dostępu do swojego konta. Klient może zmienić hasło, w późniejszym czasie, na zasadach opisanych w §4.
    5. W przypadku składania zamówienia w Sklepie Internetowym, Klient podaje następujące dane:
    a) adres e-mail;
    b) dane adresowe:
    a. kod pocztowy i miejscowość;
    b. kraj (państwo);
    c. ulica wraz z numerem domu/mieszkania.
    c) imię i nazwisko;
    d) numer telefonu.
    6. W przypadku Przedsiębiorców, powyższy zakres danych jest dodatkowo poszerzony o:
    a) firmę Przedsiębiorcy;
    b) numer NIP.
    7. W przypadku skorzystania z usługi Newsletter, Klient podaje jedynie swój adres e-mail.
    8. W przypadku skorzystania z formularza kontaktowego zamieszczonego na Stronie Internetowej Sklepu Klient podaje następujące dane:
    a) nazwa (imię i nazwisko/ firma Przedsiębiorcy);
    b) adres e-mail;
    c) numer telefonu.
    9. Podczas korzystania ze Strony Internetowej Sklepu mogą być pobierane dodatkowe informacje, w szczególności: adres IP przypisany do komputera Klienta lub zewnętrzny adres IP dostawcy Internetu, nazwa domeny, rodzaj przeglądarki, czas dostępu, typ systemu operacyjnego.
    10. Od Klientów mogą być także gromadzone dane nawigacyjne, w tym informacje o linkach i odnośnikach, w które zdecydują się kliknąć lub innych czynnościach, podejmowanych w naszym Sklepie Internetowym.

  § 2 Jak wykorzystujemy zebrane dane?

    1. W przypadku dokonania rejestracji konta w Sklepie Internetowym dane Klientów wykorzystywane są w celu utworzenia indywidualnego konta i zarządzania tym kontem.
    2. W przypadku dokonania zakupu w Sklepie Internetowym, dane osobowe mogą być przekazywane, w zależności od wyboru Klienta, następującym podmiotom w celu dostarczenia zamówionych towarów:
    a) firmie kurierskiej;
    b) firmie InPost Paczkomaty Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, świadczącej usługi dostawy i obsługi systemu skrytek pocztowych (Paczkomaty);
    c) Poczcie Polskiej S.A. z siedzibą w Warszawie.
    3. W przypadku, gdy Klient wybierze płatność poprzez system dotpay.pl, jego dane osobowe są przekazywane w zakresie niezbędnym dla realizacji płatności spółce Dotpay S.A. z siedzibą w Krakowie (30-552), ul. Wielicka 72, wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Kraków-Śródmieście w Krakowie, Wydział XI Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000296790.
    4. W przypadku, gdy Klient wybierze płatność poprzez system www.sofort.com, jego dane osobowe są przekazywane w zakresie niezbędnym dla realizacji płatności spółce SOFORT GmbH z siedzibą w Gauting, Niemcy (82131 Gauting, Niemcy, Fußbergstraße 1).
    5. Mike Sport za wyraźną i dobrowolną zgodą Klienta, może przekazać dane osobowe Klienta firmie Ceneo Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu (60-166 Poznań, ul. Grunwaldzka 182), wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy KRS, pod numerem KRS: 0000493884, w celu przesłania, przez Ceneo Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, na adres e-mail Klienta ankiety służącej uzyskaniu od Klienta opinii na temat transakcji dokonywanej przez Klienta w Sklepie Internetowym.
    6. Sprzedawca za wyraźną zgodą Klienta może przekazać dane osobowe Klienta, w celu wypełnienia ankiety z opinią o dokonanej transakcji w Sklepie Internetowym, firmie Trusted Shop GmbH z siedzibą w Niemczech, jako administratora danych, Subbelrather Strasse 15c, 50823 Kolonia, Niemcy, NIP-UE: DE 812 947 877, Sąd Rejonowy w Kolonii, Niemcy, Rejestr Handlowy (HRB) 32735.
    7. Dane nawigacyjne mogą być wykorzystywane w celu zapewnienia Klientom lepszej obsługi, analizy danych statystycznych i dostosowania Sklepu Internetowego do preferencji Klientów, a także administrowania Sklepem Internetowym.
    8. W przypadku, gdy Klient dokona subskrypcji biuletynu informacyjnego (Newsletter) na jego adres e-mail Mike Sport będzie wysyłał wiadomości elektroniczne zawierające informacje handlowe o promocjach i nowych produktach dostępnych w Sklepie Internetowym.

  § 3 Mechanizm cookies, adres IP

    1. Sklep Internetowy używa niewielkich plików, zwanych cookies. Zapisywane są one przez Mike Sport na urządzeniu końcowym osoby odwiedzającej Sklep Internetowy, jeżeli przeglądarka internetowa na to pozwala. Plik cookie zwykle zawiera nazwę domeny, z której pochodzi, swój „czas wygaśnięcia" oraz indywidualną, losowo wybraną liczbę identyfikującą ten plik. Informacje zbierane za pomocą plików tego typu pomagają dostosowywać oferowane przez Mike Sport produkty do indywidualnych preferencji i rzeczywistych potrzeb osób odwiedzających Sklep Internetowy. Daje też możliwość opracowywania ogólnych statystyk odwiedzin prezentowanych produktów w Sklepie Internetowym.
    2. Mike Sport wykorzystuje dwa typy plików cookies:
    a) Cookies sesyjne: po zakończeniu sesji danej przeglądarki lub wyłączeniu komputera zapisane informacje są usuwane z pamięci urządzenia. Mechanizm cookies sesyjnych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z komputerów Klientów.
    b) Cookies trwałe: są przechowywane w pamięci urządzenia końcowego Klienta i pozostają tam do momentu ich skasowania lub wygaśnięcia. Mechanizm cookies trwałych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z komputera Klientów.
    3. Mike Sport wykorzystuje cookies własne w celu:
    a) uwierzytelniania Klienta w Sklepie Internetowym i zapewnienia sesji Klienta w Sklepie Internetowym (po zalogowaniu), dzięki której Klient nie musi na każdej podstronie Sklepu Internetowego ponownie wpisywać loginu i hasła;
    b) analiz i badań oraz audytu oglądalności, a w szczególności do tworzenia anonimowych statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Klienci korzystają ze Strony Internetowej Sklepu, co umożliwia ulepszanie jej struktury i zawartości.
    4. Mike Sport wykorzystuje cookies zewnętrzne w celu:
    a) popularyzacji Sklepu Internetowego za pomocą serwisu społecznościowego facebook.com (administrator cookies zewnętrznego: Facebook Inc z siedzibą w USA lub Facebook Ireland z siedzibą w Irlandii);
    b) prezentowania opinii na stronach internetowych Sklepu, które są pobierane z zewnętrznego serwisu internetowego trustedshops.pl (administrator cookies zewnętrznego: Trusted Shops GmbH z siedzibą w Niemczech);
    c) uwierzytelniania Klienta w Sklepie Internetowym i zapewnienia sesji Klienta w Sklepie Internetowym (po zalogowaniu), dzięki której Klient nie musi na każdej podstronie Sklepu Internetowego ponownie wpisywać loginu i hasła, za pomocą serwisu społecznościowego Facebook.com (administrator cookies zewnętrznego: Facebook Inc z siedzibą w USA lub Facebook Ireland z siedzibą w Irlandii);
    d) uwierzytelniania Klienta w Sklepie i zapewnienia sesji Klienta w Sklepie (po zalogowaniu), dzięki której Klient nie musi na każdej podstronie Sklepu ponownie wpisywać loginu i hasła, za pomocą serwisu społecznościowego Google.com (administrator cookies zewnętrznego: Google Inc z siedzibą w USA);
    e) badania zachowań osób odwiedzających Stronę Sklepu Internetowego za pośrednictwem narzędzia Hotjar (administrator cookies zewnętrznego: Hotjar Ltd. z siedzibą na Malcie);
    5. Mechanizm cookies jest bezpieczny dla komputerów Klientów Sklepu Internetowego. W szczególności tą drogą nie jest możliwe przedostanie się do komputerów Klientów wirusów lub innego niechcianego oprogramowania lub oprogramowania złośliwego. Niemniej w swoich przeglądarkach Klienci mają możliwość ograniczenia lub wyłączenia dostępu plików cookies do komputerów. W przypadku skorzystania z tej opcji korzystanie ze Sklepu Internetowego będzie możliwe, poza funkcjami, które ze swojej natury wymagają plików cookies.
    6. Poniżej przedstawiamy jak można zmienić ustawienia popularnych przeglądarek internetowych w zakresie stosowania plików cookies:
    a) przeglądarka Internet Explorer;
    b) przeglądarka Microsoft EDGE;
    c) przeglądarka Mozilla Firefox;
    d) przeglądarka Chrome;
    e) przeglądarka Safari;
    f) przeglądarka Opera.
    7. Mike Sport może gromadzić adresy IP Klientów. Adres IP to numer przydzielany komputerowi osoby odwiedzającej Sklep Internetowy przez dostawcę usług internetowych. Numer IP umożliwia dostęp do Internetu. W większości przypadków jest przypisywany komputerowi dynamicznie, tj. zmienia się przy każdym połączeniu z Internetem i z tego powodu traktowany jest powszechnie, jako nieosobista informacja identyfikująca. Adres IP jest wykorzystywany przez Mike Sport przy diagnozowaniu problemów technicznych z serwerem, tworzeniu analiz statystycznych (np. określeniu, z jakich regionów notujemy najwięcej odwiedzin), jako informacja przydatna przy administrowaniu i udoskonalaniu Sklepu Internetowego, a także w celach bezpieczeństwa oraz ewentualnej identyfikacji obciążających serwer, niepożądanych automatycznych programów do przeglądania treści Sklepu Internetowego.
    8. Sklep Internetowy zawiera linki i odnośniki do innych stron internetowych. Mike Sport nie ponosi odpowiedzialności za zasady ochrony prywatności na nich obowiązujące.

  § 4 Dostęp do danych i zabezpieczenia

    1. Dane osobowe zbierane przez Mike Sport za pośrednictwem Sklepu Internetowego są przetwarzane zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U.2016.922).
    2. Dostęp do danych osobowych Klientów zbieranych za pośrednictwem Sklepu Internetowego mają jedynie uprawnieni pracownicy Mike Sport.
    3. Dane osobowe Klientów mogą być przekazywane innym podmiotom na podstawie przepisów prawa lub zgody wyrażonej przez Klienta. Lista podmiotów, o których mowa w zdaniu poprzednim wskazana jest w paragrafie: „Jak wykorzystujemy zebrane dane?”.
    4. Mike Sport zapewnia Klientom, którzy posiadają konto, nieprzerwany dostęp do swoich danych osobowych i możliwość ich modyfikacji w każdej chwili. Dostęp i modyfikacja danych osobowych możliwe są po zalogowaniu do konta w Sklepie Internetowym.
    5. Klient ma możliwość usunięcia danych osobowych ze zbioru danych. Mike Sport może odmówić usunięcia danych Klienta, jeśli ten naruszył obowiązujący w Sklepie Internetowym regulamin, a zachowanie danych jest niezbędne do wyjaśnienia tych okoliczności i ustalenia odpowiedzialności, a w szczególności dochodzenia przez Mike Sport roszczeń od danego Klienta.
    6. W przypadku subskrypcji biuletynu informacyjnego Klient ma możliwość usunięcia swojego adresu e-mail z listy wysyłkowej.
    7. W przypadku, gdy Klient posiadający konto w Sklepie Internetowym utracił w jakikolwiek sposób hasło dostępu, Sklep Internetowy umożliwia wygenerowanie nowego hasła. Mike Sport nie wysyła przypomnienia hasła. Hasło jest przechowywane w formie zaszyfrowanej, w sposób uniemożliwiający jego odczytanie. Celem wygenerowania nowego hasła należy podać adres e-mail w formularzu dostępnym pod linkiem „Nie pamiętasz hasła”, podanym przy formularzu logowania do konta w Sklepie Internetowym. Klient na adres poczty elektronicznej podany podczas rejestracji lub zapisany w ostatniej zmianie profilu konta otrzyma wiadomość elektroniczną zawierającą przekierowanie do dedykowanego formularza udostępnionego na Stronie Internetowej Sklepu, gdzie Klient będzie miał możliwość ustalenia nowego hasła.
    8. Mike Sport nigdy nie wysyła żadnej korespondencji, w tym korespondencji elektronicznej z prośbą o podanie danych do logowania, a w szczególności hasła dostępowego do konta Klienta.

  § 5 Zmiany Polityki Prywatności

    1. Polityka Prywatności może ulec zmianie, o czym Mike Sport poinformuje Klientów z wyprzedzeniem 7 dni.
    2. Pytania związane z Polityką Prywatności prosimy kierować na adres: sklep@mikesport.pl
    3. Data ostatniej modyfikacji: 19.03.2018 r.
  Odbierz kod rabatowy !
  10 zł zniżki na pierwsze zakupy!
  Zapisz się do Naszego newslettera, otrzymuj informacje o nowościach, wyprzedażach oraz zgarnij jednorazowy kod rabatowy dający 10 zł zniżki, przy zakupie za minimum 100 zł. W każdym momencie możesz zrezygnować z newslettera, twój adres email nie zostanie udostępniony nikomu innemu. !